inkar

inkar
is. <ər.> Tanımama, rədd etmə, qəbul və təsdiq etməmə, danma. İkidir gərçi pəriçöhrələrin güftarı; Bir imiş bunların iqrarı ilə inkarı. Qövsi. İnkar etmək (eləmək, qılmaq) – bir şeyin varlığını, doğruluğunu və s. -ni qəbul və təsdiq etməmək, rədd etmək, danmaq. Nainsaf köhnəpərəstlər mədəniyyətin və maarifin mənfəətlərini inkar edirlər. C. M.. Sən olmasan verməzdim mən eşqə bir məna; Bu yolda sən mana rəhbərsən, eyləməm inkar. H. C.. Güldəstə Güldəstə olduğunu bir daha inkar elədi. H. Seyidbəyli. // hüq. Özünə qarşı irəli sürülən və isnad edilən bir şeyi qəbul etməyib rədd etmək, danmaq. Günahını inkar etmək.
◊ İnkarı inkar fəls. – təbiətin, cəmiyyətin və təfəkkürün dialektik inkişafı prosesində yeninin törənməsi ilə tarixi ardıcıllıq arasındakı vəhdəti ifadə edən əsas qanunlardan biri.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • inkâr — is., Ar. inkār 1) Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma 2) Kabul etmeme, tanımama Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller inkâr etmek inkârdan gelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inkâr — (A.) [ رﺎﮑﻥا ] yadsıma, reddetme. ♦ inkâr edilmek yadsınmak. ♦ inkâr etmek yadsımak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • inkâr etmek — yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini, görmediğini söylemek, yaptığını saklamak, yadsımak Yine insanlar fenalar elinde esir olacak, çalışmanın faziletini, birçok adamlar inkâr edecek. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inkar — ə. 1) qəbul etməmə, təsdiq etməmə; 2) rədd etmə; 3) boynuna almama, danma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • İNKÂR — Bilmeme, tanımama. Yaptığını ve söylediğini gizleme. * Yapmadım deme ve ayak direme. * Reddetme. (Bak: Nefy …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ADEM-İ İNKÂR — İnkâr etmeme. İnkârsızlık …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ASA-YI İNKÂR — İnkâr değneği. Kabul etmeme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Dâstân-ı Şeyh-i Şefâ'ât-kâr Bâmürid-i Sahib-İnkâr — Dâstân ı Şeyh i Şefâ ât kâr Bâmürid i Sahib İnkâr, is an Old Turkic poem which was written in 17. century by Nev izade Atâyi. It s about a man who was punished but later forgiven by the sultan. Dâstân ı Şeyh i Şefâ ât kâr Bâmürid i Sahib İnkâr… …   Wikipedia

  • zənnü inkar — ə. fikirləşib inkar etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • inkârdan gelmek — inkâr etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”